”De 17 stegen”

Att genomföra en ombildning är en process med många steg – både tekniska, ekonomiska och juridiska.

Vi på Ombildningskonsulterna har ett genomarbetat koncept för hur hela processen genomförs och hjälper till med alla stegen, hela vägen. Även när det gäller behov av kontakt med jurister, ekonomer eller kreditgivare.
Vi kallar konceptet ”De 17 stegen till bostadsrätt”.

Med oss på resan har vi ett omfattande nätverk som består av besiktningsspecialister, byggentreprenörer, värderare, fastig­hetsmäklare, Intygsgivare, banker, försäkringsrådgivare, Bolagsverket samt represen­tanter inom ekonomisk förvaltning och fastighetsservice  m fl.

En ombildning kan initieras av antingen fastighetsägaren, som ber oss undersöka intresset i en specifik hyresfastighet eller av hyresgästerna, som vill ha ut något mer av sitt boende än att bara hyra.

I ombildningsprocessen företräder vi dock alltid hyresgästerna som vi hjälper med alla steg från det första informationsmötet hela vägen fram till en fungerande och hållbar förvaltningsfas efter tillträdet. Fastighetsägaren genom sin styrelse har också ett ansvar att kontrollera processen för föreningens vidkommande, vilket i slutänden medför ett extra skydd för bostadsrättshavarna.

Vill du veta mer om ombildningar?
Beställ vår informationsbroschyr ”Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt” genom att fylla i kontaktformuläret under fliken Kontakt. Eller ring, alla uppgifter finns på kontaktsidan!
Broschyren är givetvis kostnadsfri.

Är du nyfiken på att undersöka intresset för
en ombildning i den fastigheten där du bor?

Kontakta oss så berättar vi mer!