Fördelar med bostadsrätt

Ökad trygghet

Du slipper oroa dig för ägarbyten, uteblivna renoveringar eller oönskade lyxrenoveringar med chockhöjda hyror till följd.

Ökat inflytande

Du och dina grannar bestämmer tillsammans över skötsel och underhåll, när och hur in­satserna skall göras och vad de får kosta.

Ökad trivsel

Kontakten mellan grannarna blir bättre i och med det gemensamma ansvaret för huset. Det leder till bättre ordning och trivseln ökar.

Bättre boendeekonomi

Du bor till självkostnadspris eftersom det inte finns någon värd som vill tjäna pengar på fastigheten. Du kan också hålla kostnaderna nere genom att sköta en del av underhållet själv.
Bostadsrätten blir därmed ett billigare boende än hyresrätten i längden.

En god investering

Istället för att betala hyra till någon annan bygger du upp ett eget kapital. För de flesta blir ombildningen till bostadsrätt med åren en god investering.

Ökad frihet

Du kan sälja bostadsrätten när du vill till aktuellt marknadspris, ge bort den eller låta den gå i arv.

”Ombildningsrabatt”

Ett av de kriterier vi ska uppfylla i en ombildning, är att du ska få köpa din bostadsrätt minst 15% under marknadspris!
En annan fördel är att du då kan få låna till hela insatsen i banken, eftersom insatsen ju ryms i de 85% som banken lånar ut (efter sedvanlig kreditprövning av banken).

Om jag inte vill köpa?

Den som inte vill eller kan köpa sin lägenhet har rätt att fortsätta vara hyresgäst med samma villkor som tidigare, med enda skillnaden att man då istället blir hyresgäst till bostadsrättsföreningen (Förutsatt att ombildningen blir av, såklart).
En bostadsrättsförening brukar vara en bra hyresvärd, då den är mån om sin fastighet och vill erbjuda ett trivsamt boende för såväl bostadsrättshavare som hyresgäster.